چهارشنبه 16 شهريور 1390 تصويبنامه هاو بخشنامه هاي ابلاغي به ذيحسابان

***پرسش و پاسخ هاي درج شده صرفا جهت راهنمايي هستند وقابل استناد نمي باشند ***

******************** 28اسفـــــــند -92  ***************
بخشنامه آقاي اكرمي درخصوص اصلاحيه دستورالعمل اجرايي روش ابلاغ اعتبار ماده 75 قانون محاسبات كشور
******************** 27اسفـــــــند -92  ***************
بخشنامه معاون اول رئيس جمهور درخصوص تكليف كليه دستگاههاي اجرايي در اجراي ماده 35 قانون برنامه و بودجه
******************** 24اسفـــــــند -92  ***************
بخشنامه معاونت محترم نظارت مالي و خزانه دار كل كشور در خصوص بند 116 ق بودجه 1392
******************** 14اسفـــــــند -92  ***************
********قانون بودجه 93*********
******************** 12اسفـــــــند -92  ***************
جوابيه مديركل محترم نظارت براجراي بودجه به استعلام صورت گرفته در خصوص موارد مطرح شده درجلسه هم انديشي معاونين منطقه 4 كشور
******************** 3اسفـــــــند -92  ***************
جلسه ذيحسابان شهرداريها سه شنبه مورخ 6-12-92
********************30بهمـــــــن -92  ***************
مطالب كارگاه اموزشي ذيحسابان با موضوع تعديل آحاد بها در مورخه 29-11-92
********************27بهمـــــــن -92  ***************
مصويه پاداش پايان سال (عيدي) 1392

جلسه ذيحسابان سه شنبه مورخ 29-11-92
******************** 23- بهمـــــــن -92  ***************
نامه مديركل محترم ديوان محاسبات استان درخصوص انجام همكاري لازم با هيات حسابرسي اعزامي ، درباره بررسي نظام كنترلهاي داخلي دستگاههاي اجرايي
******************** 16- بهمـــــــن -92  ***************
مطالب پيشنهادات ذيحسابان جهت طرح درجلسه با مديركل محترم ديوان محاسبات خوزستان
******************** 14- بهمـــــــن -92  ***************
جلسه ذيحسابان سه شنبه مورخ 15-11-92
******************** 1- بهمـــــــن -92  ***************
بخشنامه معاون محترم حقوقي رئيس جمهور در خصوص نامه رئيس محترم مجلس درباره ابطال مصوبه موضوع واگذاري اراضي به متقاضيان دولتي و غيردولتي
******************** 30 - دي -92  ***************
جلسه ذيحسابان سه شنبه  مورخ 1-11-92

بخشنامه معاون اول رئيس جمهور به كليه دستگاههاي اجرائي

دستورالعمل مربوط به اموال غيرمصرفي و استعلامات مرتبط ، موضوع جلسه مورخ 24-10-92
******************** 28 - دي -92  ***************
موضوعات مهم و چالش برانگيز جهت درج معاونين منطقه 4 كشور 

 ******************** 24 - دي -92  ***************
جلسه ذيحسابان مورخ 24-10-92
 ******************** 17 دي -92  ***************
نامه صاحب امتياز و مديرمسئول فصلنامه ذيحساب عنوان معاون محترم نظارت مالي ورئيس خزانه معين استان درخصوص فراخوان مقالات و مطالب دررابطه با مسائل و موضوعات مرتبط با ذيحسابي
 ******************** 8 دي -92  ***************
بخشنامه معاون محترم نظارت مالي و خزانه داركل كشور در خصوص تشكيل گنجينه هاي سرمايه هاي فكري آن معاونت

نامه معاونت محترم نظارت مالي و رئيس خزانه معين استان در خصوص بدهي اعلامي از استان گيلان

قانون تعيين تكليف تامين اجتماعي اشخاصي كه ده سال و كمترحق بيمه پرداخت كرده اند

تصويبنامه توزيع سبد كالاي كاركنان ، كارگران و . . .
 ******************** 7 دي -92  ***************
بخشنامه جانشين معاون توسعه مديريت وسرمايه انساني رئيس جمهور در خصوص تعيين وضعيت نيروهاي شركتي تبديل وضع شده به قراردادي
 ******************** 1 دي -92  ***************
فايلهاي مربوط به كارگاه آموزشي مورخ 26-9-92
 ******************** 23 -آذر-92  *******************
قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري
 ******************** 18-آذر-92  *******************
دعوت به شركت در همايش مبارزه با فساد و ارتقاي سلامت نظام اداري به ميزباني شوراي دستگاههاي نظارتي استان

 ******************** 17-آذر-92  *******************
بخشنامه بازرس كل استان خوزستان در خصوص ممنوعيت اخذ هزينه چاپ آگهي برنده معامله 
 ******************** 16 -آذر-92  *******************
بخشنامه دولت براي كاهش هزينه هاي جاري دولت و جهت ساماندهي استفاده از خدمات حقوقي
 ******************** 12 -آذر-92  *******************
نامه معاون نظارت مالي و رئيس خزانه معين استان به كليه ذيحسابان و مديران مالي استان درخصوص بدهي اعلامي از سازمان اموراقتصادي و دارايي اصفهان ( موضوع شركت پنگان زاينده رود )

بخشنامه مديركل منابع انساني و تحول اداري استانداري درخصوص عدم تاييد مدارك معادل صادره از سوي شركت پژوهشگران و نوآوران دانشگاه تهران 
 ******************** 9-آذر-92  *******************
جلسه ذيحسابان سه شنبه مورخ 12-9-92

بخشنامه دفتر فني استانداري خوزستان در خصوص ابطال گواهي نامه تعيين صلاحيت تعدادي از شركت هاي پيمانكاري 

 ******************** 6-آذر-92  *******************
قانون تفسير بند ب ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه

بخشنامه معاون حقوقي رياست جمهوري در خصوص كسر نيم درصد درآمد شهرداريها 

 ******************** 2-آذر-92  *******************
بخشنامه ملغي شدن مصوبه مربوط به برقراري فوق العاده ويژه برخي از دستگاهها مصوب تيرماه 92

******************** 27- آبــــــــان -92  *******************
نامه معاون محترم نظارت مالي و خزانه دار كل كشور به مديرعامل تامين اجتماعي درخصوص قانون محكوم به دولت و برداشت هاي تامين اجتماعي بابت اجرائيه هاي خود

بخشنامه مديركل محترم فني استانداري درخصوص ابطال گواهي نامه شركت منا صنعت پويا
******************** 20- آبــــــــان -92  *******************
برگزاري كارگاه آموزشي ذيحسابان در استانداري مورخ 28-8-92
******************** 12- آبــــــــان -92  *******************
برگزاري جلسه ذيحسابان سه شنبه مورخ 14-8-92
******************** 6- آبــــــــان -92  *******************
نامه معاونت محترم نظارت مالي و رئيس خزانه معين استان درخصوص بدهي اعلامي از استان اصفهان
******************** 4- آبــــــــان -92  *******************
جلسه ذيحسابان سه شنبه مورخ 7-8-92
********************  27- مهـــــــــر -92  *******************
اصلاحيه مصوبه مورخ 22-12-91 شوراي عالي كار
********************  21- مهــــــر -92  *******************
برگزاري جلسه ذيحسابان سه شنبه مورخ 23-7-92

قواعد انعقاد قرارداد در دستگاههاي دولتي
********************  14- مهــــــر -92  *******************
برگزاري جلسه ذيحسابان سه شنبه مورخ 16-7-92
******************** 10- مهــــــر -92  *******************

كارگاه آموزشي مورخ 9-7-92 - قانون تنظيم و آيين نامه هاي آن

كارگاه آموزشي مورخ 9-7-92 موادي از كار و تامين اجتماعي

نامه معاونت محترم نظارت مالي در خصوص نامه ارسالي از مديركل محترم نظارت برذيحسابيها
******************** 6- مهــــــر -92  *******************
برگزاري جلسه ذيحسابان سه شنبه مورخ 9-7-92

مقررات حاكم بربودجه و اعتبارات - دوره مربوط به قانون محاسبات عمومي - تهيه و تنظيم آقاي نوين نام

اصلاحيه پيوست هاي آيين نامه تضمين در معاملات دولتي
******************** 1- مهــــــر -92  *******************
برگزاري جلسه ذيحسابان سه شنبه مورخ 2-7-92
******************** 17- شهـــــريور-92  *****************
برگزاري جلسه ذيحسابان سه شنبه مورخ 19-6-92

مصوبه هيئت وزيران در خصوص لغو مصوبات قبلي
******************** 16- شهـــــريور-92  *****************
تصويب نامه هيئت وزيران

اصلاح آيين نامه تضمين

******************** 12- شهـــــريور-92  *****************
اطلاعيه تدريس در كارگاههاي آموزشي
******************** 3 - شهـــــريور-92  *****************
جلسه ذيحسابان مورخ 5-6-92
******************** 29- مــــــــرداد-92  *****************
نامه معاون محترم مالي و رئيس خزانه معين استان در خصوص بدهي اعلام شده از استان آذربايجان شرقي مربوط به شركت لوتوس
******************** 23- مـــــــــرداد -92  *****************
نامه معاون محترم نظارت مالي و رئيس خزانه معين استان در خصوص بدهي اعلامي از استان گيلان

انتصاب آقاي جهانگيري به سمت معاون اول رئيس جمهور

ضوابط اجرايي بودجه 92
******************** 21- مـــــــــرداد -92  *****************
آخرين مهلت ارائه صورتحساب نهايي اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي سال 91
******************** 13- مـــــــــرداد -92  *****************
برگزاري جلسه ذيحسابان مورخ 15-5-92

جدول تغييرات حقوق و مزايا بر حسب ضريب سال 92

******************** 12- مـــــــــرداد -92  *****************
ضوابط اجرايي بودجه 92 - (دانلود با فرمت word) - - - ( دانلود با فرمت tif)
***************** 30- تيــــــــــر -92*****************
آيين نامه اجرايي پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور
***************** 24- تيــــــــــر -92 *****************
مصوبه اصلاح ماده 16 اصلاحي آيين نامه اجرايي تبصره 3 ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم
***************** 17- تيــــــــــر -92  *****************
حد نصاب معاملات 92
***************** 10- تــــــــــير -92  *****************

دعوت به شركت در جلسه روز سه شنبه مورخ 11-4-92
******************** 8- تيـــــــــــر-92  ************************

دسته بندي خلاصه  اي از مهمترين قوانين و آيين نامه ها ، بخشنامه ها

قانون بودجه 92 كل كشور

****************** 5- تيـــــــــــر-92  ************************
خلاصه اي از مهمترين قوانين جهت اطلاع و تكميل فرمهاي توزيع شده
****************** 29- خـــرداد-92  ************************
برنامه زمان بندي كميسيون رسيدگي به ديون در سال 1392
****************** 26- خـــرداد-92  ************************
برگزاري جلسه ذيحسابان سه شنبه مورخ 28/03/92

****************** 25- خـــرداد-92  ************************
آيين نامه تعرفه آگهي ها دولتي در مطبوعات

نامه بازرسي كل استان خوزستان درخصوص اسناد پرداخت هزينه اگهي هاي درج شده در جرايد

****************** 12-خـــرداد-92  ************************

نامه مديركل محترم ديوان محاسبات استان به مديريت امورشعب بانكهاي استان

نظريه معاونت راهبري معاونت توسعه منايع انساني رياست جمهوري درخصوص استخدام نيروهاي قراردادي

نظريه معاونت راهبري معاونت توسعه منابع انساني رئيس جمهور درخصوص نيروهاي قراردادي

****************** 11-خـــرداد-92  ************************

بدهي شركت مطمئن كاران خوزستان به اداره كل فني و حرفه اي استان

تصويبنامه در خصوص حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي

****************** 8- خــــرداد -92  ************************

نامه معاونت نظارت مالي و رئيس خزانه معين استان در خصوص نامه ذيحساب نوسازي مدارس استان سيستان و بلوچستان

****************** 31- ارديبهشت -92  ************************

قانون تفسير جزء 1 بند ب تبصره 2 ماده 76 قانون تأمين اجتماعي

****************** 28- ارديبهشت -92  ************************

ثبت فعاليت هاي حسابداري وجوه اداره شده ( وجوه حاصل از فروش خانه هاي سازماني )

****************** 15- ارديبهشت -92  ************************

دوره آموزشي تهيه و تنظيم صورت هاي مالي اعتبارات هزينه اي 91

***************20- فروردين -92   *********************

اصلاح ضريب حقوق سال 92

***************17- فروردين -92   *********************
ضريب حقوق 92

قانون سه دوازدهم بودجه سال 92

*************** 28- اسفند -91   *********************

بخشنامه معاون محترم نظارت مالي و خزانه دار كل كشور در خصوص گشايش حسابهاي بانكي دولتي

*************** 6- اسفند -91   *********************
ليست پيمانكاران بدهكار به شركت تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل ونقل كشور

اختصاص برچسب به اموال با قيمت تمام شده (800,000) ريال

*************** 1- اسفند -91   *********************

تصويبنامه طرح مهرآفرين (گردآوري غلامرضا صياد نژاد)

*************** 30-بهمن -91   *********************

جلسه ذيحسابان روز سه شنبه مورخ 1-12-91

*************** 29-بهمن -91   *********************
مصوبه عيدي پايان سال 91 كاركنان

استعلام در خصوص مواد 8 و 9 قانون اصلاح قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي

بخشنامه تغيير در روش انتقال حق بيمه

*************** 17-بهمن -91   *********************
نرخ ارز ماموريت هاي خارج از كشور
*************** 30-دي -91   *********************

بيمه مسئوليت حرفه اي ذيحسابان

نظريه رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع مصوبه انتقال اعتبارات بند (2) قانون بودجه 1390

نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع اصلاح مصوبه آيين نامه خريد خدمات مشاوره

نظريه رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع اصلاح مصوبه ناظر به مسوليت دولت به پرداخت بدهي

نظريه رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع مصوبه اخذ هزينه عضويت و آبونمان تامين كنندگان كالا و خدمات

بدهي شركت حفاري عمران يزد به شركت آب و فاضلاب استان سمنان

بدهي شركت سترآپ ، اسپادانا و توسعه ريز كمپيوتر به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي تهران

*************** 18-دي -91   *********************
نامه پيرو استفاده از قبض سپرده مطابق نمونه فرم 87 و تكميل اطلاعات فرم پيوست ( مهلت ارسال حداكثر چهارشنبه مورخ 20 -10 -91)

آيين نامه اجرايي قانون اصلاح بند (ب) ماده (44) قانون برنامه پنجم

دستورالعمل نحوه جبران آثار تغيير قيمت ارز در پيمانهاي فاقد تعديل

*************** 12-دي -91   *********************

نامه معاونت محترم برنامه ريزي استانداري خوزستان در خصوص پرداخت صورتحساب آب و برق مصرفي

*************** 10-دي -91   *********************
ارزش لاشه خودروهاي دولتي تا پايان سال 1391

رهنمود حسابداري تهاتر ديون و تعهدات دولت از محل واگذاري سهام ، اموال و دارائيهاي نيمه تمام و خاتمه يافته

نامه استفاده از قبض سپرده مطابق نمونه فرم 87 و تكميل اطلاعات فرم پيوست

*************** 9-دي -91   *********************
بخشنامه معاون نظارت مالي و خزانه داركل كشور در خصوص دستورالعل اجرايي موضوع ماده (169 مكرر) قانون مالياتهاي مستقيم

دعوت به جلسه ذيحسابان 12-10-91
*************** 5-دي -91   *********************
كتب قابل فروش در ديوان محاسبات استان خوزستان

*************** 4-دي -91   *********************
نامه معاون محترم نظارت مالي و خزانه دار كل كشور در خصوص برداشت از حسابهاي بانكي دستگاههاي اجرايي

بخشنامه معاون محترم نظارت مالي و خزانه دار كل كشور در خصوص اجراي صحيح و به موقع احكام قانون ماليات بر ارزش افزوده

*************** 28- آذر -91   *********************
نامه ديوان محاسبات خوزستان در خصوص پرداخت حقوق كاركنان قراردادي ، نجام كار معين و كارگري
*************** 26- آذر -91   *********************

دعوت به جلسه ذيحسابان مورخ28/9/91  -   ساعت 12:30

*************** 25- آذر -91   *********************
لزوم تاييد تصويب نامه و بخشنامه و . . . داراي بار مالي توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور

تصويب نامه جداول هزينه حمل ونقل وسيله نقليه

*************** 15- آذر -91   *********************

آيين نامه نظام صلاحيت حرفه اي

آيين نامه اجرايي بند 89 قانون بودجه 91

نحوه ي محاسبه دامنه مناسب ترين قيمت پيشنهادي-(تهيه كننده : آقاي جليل رجب كردي)

*************** 12- آذر -91   *********************
دعوت به جلسه ذيحسابان مورخ 14-9-91 ساعت 12:30

*************** 11- آذر -91   *********************
نامه مربوط به اطلاعات چك هاي صادره پاس نشده اعتبارات هزينه و تملك

************* 29- آبــــــــــان -91   ******************
دستورالعمل نحوه رسيدگي به تخلفات مشاوران

دستورالعمل انضباط مالي و ارتقاء بهره وري و بهبود كيفيت و صرفه جويي در هزينه و زمان اجراي طرحها

دستورالعمل تعيين دامنه قيمت هاي متناسب پيشنهادي در مناقصات يك مرحله اي و دو مرحله اي

توجه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توجه

دعوت به جلسه ذيحسابان 30-08-91 ساعت 12:30

************* 27- آبــــــــــان -91   ******************

بدهي شركت ويلا تراس به شركت آب و فاضلاب روستايي استان گلستان

نصاب معاملات در سال 91

تغيير عنوان اداره كل بيمه خدمات درماني خوزستان

اصلاح آيين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مديريت خدمات كشوري

بدهي شركت تكنوزيست به شركت آ ب وفاضلاب چهارمحال و بختياري

بدهي شركت همراوند به اداره كل ورزش جوانان استان اصفهان

************* 15- آبــــــــــان -91   ******************

آيين نامه اجرايي بند (39) قانون بودجه 91

آيين نامه اجرايي بند (66) قانون ودجه 91

قانون اصلاح بند (د) ماده (3) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي

************* 10- آبــــــــــان -91   ******************

بدهي شركت فرگسن به شركت آب منطقه اي زنجان

************* 8- آبــــــــــان -91   ******************

جلسه ذيحسابان مورخ 9-8-91

************* 1- آبــــــــــان -91   ******************
بخشنامه معاون نظارت مالي خزانه دار كل كشور در خصوص انتقال الكترونيكي

اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران

دستورالعمل اجرايي بند 10 ضوابط اجرايي قانون بودجه 91

************* 22- مهـــــــــــر -91   ******************

نامه استاندار محترم خوزستان در خصوص ارسال فوري فهرست اموال منقول و غيرمنقول مازاد قابل فروش

************* 18- مهـــــــــــر -91   ******************

شماره حساب وجوه برق مصرفي

************* 16- مهـــــــــــر -91   ******************

بخشنامه معاون نظارت مالي و خزانه داركل كشور در خصوص شفاف سازي امورمالي دستگاههاي اجرايي

************* 9- مهـــــــــــر -91   ******************

اعلام بدهي شركت پويا پرند به اداره كل ثبت احوال خوزستان

نامه معاون هزينه استان سمنان در خصوص انجام تعهدات شركت ماشين سازي وِيژه

نامه معاون هزينه استان هرمزگان موضوع بدهي و محكوميت شركت تراكتورسازي خيبر تبريز

نامه معاون هزينه استان خراسان شمالي موضوع وصول مطالبات از شركت برج سازه بتن شيروان

************* 1- مهـــــــــــر -91   ******************
بخشنامه معاونت محترم نظارت مالي و خزانه داركل كشور و موضوع تهيه گزارش ماده 91 قانون محاسبات عمومي

************* 30- شهـــريور -91   ******************

جوابيه معاونت راهبردي منابع انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در خصوص نيروهاي شركتي

************* 25- شهـــريور -91   ******************
نامه معاونت برنامه ريزي استانداري در خصوص اعتبارات عمراني ابلاغي ايجاد شهرستان آغاجاري در تابعيت استان خوزستان دستورالعمل اجرايي ماده 69 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم
************* 19- شهـــريور -91   ******************
لغو تصويب نامه 25460/ ت 515 هـ مورخ 29/8/90 آيين نامه اجرايي بند (80) قانون بودجه 91
*************  15- شهـــريور -91   ******************
اختصاص شناسه ملي به كليه اشخاص حقوقي ايراني معافيت مالياتي اصل تعهد دولت بابت سهم دولت از حق بيمه مشمولين صندوق تامين اجتماعي


نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه ي 252146/ ت 41370 هـ مورخ 22/12/90


لغو تصويب نامه هاي 23893 / ت 44047 هـ مورخ 3/12/88 و 16960 / ت 43505 هـ مورخ 3/2/91

اصلاح تصويب نامه شماره 31636 / ت 47097 هـ مورخ 20/2/91

عدم موضوعيت داشتن راي مقدماتي هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين

لزوم توجه ذيحسابان به ميزان وصولي درآمدهاي دستگاه اجرايي هنگام صدور درخواست وجه از خزانه

دستورالعمل اجرايي ماده 215 قانون برنامه پنجم توسعه

************* 12- شهـــريور -91   ******************
************* 8- شهـــريور -91   ******************
************* 7- شهـــريور -91   ******************
************* 6- شهـــريور -91   ******************
************* 28- مـــــرداد -91   ******************
************* 22- مـــــرداد -91   ******************
************* 14- مـــــرداد -91   ******************
قابل توجه ذيحسابان
************* 1- مـــــرداد -91   ******************
************* 1- مـــــرداد -91   ******************
************* 31- تــــــــير -91   ******************
قابل توجه ذيحسابان محترم - فـــــــــــــــــوري
************* 27- تــــــــير -91   ******************
************* 26- تــــــــير -91   ******************
************* 25- تــــــــير -91   ******************
************* 19- تــــــــير -91   ******************
************* 17- تــــــــير -91   ******************
************* 14- تــــــــير -91   ******************
قابل توجه ذيحسابان محترم - فـــــــــــــــــوري
************* 11- تــــــــير -91   ******************
************* 10- تــــــــير -91   ******************
نامه معاون محترم هزينه در خصوص برگزاري دوره ي آموزشي آيين نامه اجرايي مستندسازي و اطلاع رساني مناقصات
موافقت هيئت وزيران درخصوص واگذاري بخشي از اوراق مشاركت منتشره طرحهاي عمراني در ازاي طلب و تعهدات پيمانكاران
تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور درخصوص تمديد قرارداد قبلي نيروهاي انتقالي از شهر تهران
************* 7- تــــــــير -91   ******************
************* 4- تــــــــير -91   ******************

بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در خصوص جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه

بخشنامه رياست جمهوري در خصوص حل و فصل اختلافات ناشي از قراردادهاي تجاري

مصوبه ضريب حقوق سال 1391

ضوابط اجرايي قانون بودجه 91 كل كشور

*************  23- خرداد -91   ******************

بخشنامه معاون اول رئيس جمهور در خصوص استعلام از وزارت نفت قبل از شروع انجام عمليات عمراني

انتصاب آقاي عزيزي به سمت معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور

انتصاب آقاي فروزنده به سمت معاون رييس جمهور در امورمجلس

انتصاب آقاي ميرتاج الديني به سمت معاون رييس جمهور در اجراي قانون اساسي

*************  22- خرداد -91   ******************

كليه ي ذيحسابان و مديران مالي دستگاههاي اجرايي و شركتهاي دولتي - فرم مربوط به اقلام سنواتي


*************  2- خرداد -91   ******************

قانون بودجه 91

*************  30- ارديبهشت -91   ******************
نامه ذيحساب محترم اداره كل ورزش و جوانان خوزستان موضوع بدهي شركت آذين بناي جنوب به آن اداره كل


مصوبه هيات وزيران در خصوص محاسبه پرداختي اشخاص براي كمك به فلسطين به عنوان وجود ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم

مصوبه هيات وزيران در خصوص اصلاح آيين نامه آمادگي و مقابله با آثار زيان بار پديده گرد و غبار

مصوبه هيات وزيران در خصوص كاهش حقوق و فوق العاده هاي مشمول كسور بازنشستگي كارمندان مامور در دستگاههاي اجرايي

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در كارگروه توسعه بخش كشاورزي در خصوص واگذاري زمين و زيرساخت هاي زيربنايي


*************  24- ارديبهشت -91   ******************
دعوت به جلسه

*************  23- ارديبهشت -91   ******************

بخشنامه استاندار محترم درخصوص خريدهاي خارجي

*************  21- ارديبهشت -91   ******************
مصوبه هيئت وزيران موضوع اختصاص اعتبارات هزينه اي به استانداريهاي سراسر كشور از محل مديريت

بحران
 ( براي دريافت پيوست اينجا را كليلك كنيد .)

بخشنامه معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور موضوع خدمات قابل واگذاري به دفاتر پيش خوان دولت

*************  19- ارديبهشت -91   ******************
بخشنامه معاون اول رياست جمهوري در خصوص ضرورت استعلام از وزارت نفت قبل از شروع عمليات عمراني

بخشنامه رياست جمهوري در خصوص اصلاح ، تغيير يا لغو مصوبات و بخشنامه هاي دولت يا رييس جمهور

*************  13- ارديبهشت -91   ******************

دوره ي آموزش توجيهي  تنظيم حساب بابت اعتبارت هزينه اي

*************  9- ارديبهشت -91   ******************

نامه در خصوص خلع يد شركت اسي وايت

نامه ذيحساب اداره كل نوسازي و مدارس استان خوزستان در خصوص بدهكاري شركتهاي مشروحه

بخشنامه معاون اول رياست جمهوري در خصوص استعلام و هماهنگي دستگاههاي

نامه رياست محترم مجلس شوراي اسلامي در خصوص ايراد به تصويب نامه  هيات محترم وزيران شماره 206629 / ت 209 هـ مورخ 19/10/1390

نامه رياست محترم مجلس شوراي اسلامي در خضوص ايراد به تصويب نامه هيات محترم وزيران به شماره 189120/ ت 47548 هـ مورخ 27/09/1390

اصلاحيه مصوبه شماره 7539/206 مورخ 1/4/90 موضوع ساماندهي فضاهاي اداري

*************  4- ارديبهشت -91   ******************

بخشنامه استفاده از سامانه نرم افزاري محاسبه حق بيمه توسط دستگاههاي اجرايي

بخشنامه موضوع تعيين ضوابط تمركز و توزيع آگهي هاي دولتي و تقسيم آن بين جرايد

*************  31- فروردين -91   ******************
نامه معاون حقوقي رئيس جمهور در خصوص تداوم اجراي بند 2 مصوبه 204887 /ت 47556 مورخ 17-10-1390 (موضوع نمونه تضمين نامه ماده 62 قانون محاسبات عمومي كشور)
*************  27- فروردين -91   ******************
نامه معاون نظارت مالي و خزانه دار كل كشور در خصوص اجراي مفاد ماده 22 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري
*************  23- فروردين -91   ******************

اظهار نظر ديوان محاسبات استان خوزستان در خصوص جزء الف بند 108 قانون بودجه سال 1390

نامه ي معاون محترم هزينه در خصوص انسداد حسابهاي خودگردان

*************  16- فروردين -91   ******************

بخشنامه جديد در خصوص ميزان فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا

اعلام شماره حساب بانكي جهت واريز قبوض آب بها و برق و حق انشعاب آب و برق

*************  14- فروردين -91   ******************


تصويب نامه هيئت وزيران در خصوص آيين نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به عوامل نظام فني - اجرايي

نامه واخواهي رياست محترم مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويب نامه شماره 33817/ ت 46236

بخشنامه در خصوص دستورالعمل و آيين نامه جديد رتبه بندي شركتهاي انفورماتيكي

آني / فوري :
جلسه ذيحسابان و مديران مالي دستگاههاي اجرايي و شركتهاي دولتي در روز سه شنبه مورخ 15-1-91 ساعت 14

***********************************************************************************

نامه معاون محترم هزينه در خصوص ارائه پيش نويس استاندارد شماره 1 حسابداري با عنوان نحوه ارائه ي صورتهاي مالي (براي دريافت پيش نويس استاندارد مذكوراينجا را كليك كنيد .)
*************  سال نو مبارك   ******************
قانون تفسير بند 4 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري

تصويب نامه در خصوص جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه و استعداد برتر در دستگاههاي اجرايي

نامه معاون معاونت راهبردي منابع انساني در خصوص شماره مستخدم و شناسنامه كارمندان

تصويب نامه هيئت وزيران در خصوص آيين نامه اجرايي بند 119 ق ب سال 90 كل كشور

بخشنامه در خصوص همايش ها ، شركت ها ، مشاوره و آموزش

تصويب نامه هيئت وزيران در خصوص مستثني شدن استان البرز از تصويب نامه شماره 213471/ ت  47643 هـ مورخ 1-11-90

بخشنامه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در خصوص ارسال گزارش عملكرد شش ماهه فرهنگي وزارتخانه ها

##############20  اسفند 1390###############

پرسش و پاسخ در خصوص فوق العاده ها و مناطق كمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا

بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به كليه دستگاههاي اجرايي موضوع بند (5) ماده 68 قانون مديريت خدمات كشور - تعريف مشاغل تخصصي

############## 14 اسفند 1390###############
نامه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در خصوص تعرفه نرخ آگهي هاي دولتي

تصويب نامه هيئت وزيران در خصوص سود ويژه شركتهاي دولتي و بانكهاي موضوع ماده (5) قانون خدمات مديريت كشوري

تصويب نامه هيئت وزيران در خصوص صلاحيت فعاليت پژوهشي دانش گاه ها و موسسات  تحقيقاتي

##############10 اسفند 1390###############

دستورالعمل اجرايي مضوع ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم

##############6 اسفند 1390###############

نامه مديركل محترم هماهنگي و تلفيق حسابها و روش هاي حسابداري در خصوص وحدت رويه و شفافيت در صورتهاي مالي شركت هاي دولتي

تصويب نامه هيئت وزيران در خصوص ماموريت كاركنان موسسات و نهادهاي غيردولتي

نامه مديركل محترم دفتر فني استانداري خوزستان در خصوص محروم بودن شركتهاي مشروحه از انجام امورپيمانكاري

##############1  اسفند 1390###############

بخشنامه معاون راهبردي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در رابطه با ارسال فهرست نيروهاي قراردادي

تصويب نامه ي هيات وزيران در رابطه با تامين سبد كالاي كاركنان

تصويب نامه ي هيات وزيران در رابطه با اعطاي سكه به عنوان عيدي به كاركنان

##############26 بهمن 1390###############
تصويب نامه هيئت وزيران در خصوص نحوه ي پرداخت عيدي كاركنان دولت در سال 90

##############19 بهمن 1390###############

رعايت نكات حفاظتي در زمينه IT
##############18 بهمن 1390###############
نامه سرپرست معاونت عمراني در خصوص دوره آموزشي ظنام مستند و اطلاع رساني مناقصات

نامه مديركل دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري خوزستان در خصوص مصوبه 20919/4770/ ت 213 مورخ 25/10/90 بدي آب و هوا

نامه معاون هينه و رئيس خزانه معين استان گيلان در خصوص بدهي اتحاديه شركت هاي تعاوني اعتبار استان تهران

##############17 بهمن 1390###############
بخشنامه معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در رابطه با فرم هاي قرارداد انجام كار معين (مشخص) و قرارداد كار موت (كارگري ) در اجراي تصويب نامه هيات وزيران
##############13 بهمن 1390###############

اصلاحيه تصويب نامه شماره 47585/ ت 25838 مورخ 7-11-80 در خصوص موضوع انتقال و ماموريت كاركنان وزارتخانه ها و غيره به دفتر مقام معظم رهبري

تصويب نامه در خصوص فسخ قرارداد با شركت هاي پيمانكاري نيروي انساني


*************  31- خرداد -91   ******************
 
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه 252146/ ت 41370 هـ  مورخ 22/12/90
لغو تصويب نامه هاي 23893/ ت 44047 هـ  مورخ 3/12/88 و 16960/ ت 43505 هـ مورخ 3/2/91
اصلاح تصويب نامه شماره 31636 / ت 47097 هـ مورخ 20/2/91
عدم موضوعيت داشتن راي مقدماتي هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين
لزوم توجه ذيحسابان به ميزان وصولي درآمدهاي دستگاه اجرايي هنگام صدور درخواست وجه از خزانه
دستورالعمل اجرايي ماده 215 قانون برنامه پنجم توسعه

##############17 دي 1390###############
زمان و موضوعات جلسه مورخ 20-10-90
##############13 دي 1390###############
نامه معاون محترم هزينه ورئيس خزانه معين استان در خصوص كسر حق بيمه از اضافه كاركاركنان مشمول تامين اجتماعي
##############6 دي 1390###############
بخشنامه معاون نظارت مالي و خزانه دار كل كشور در خصوص صدور چك براي مالياتهاي تكليفي
فرم ساماندهي فضاهاي اداري
################# 29آذر1390 ####################
نامه معاون هزينه و رئيس خزانه معين استان چهارمحال و بختياري در خصوص بدهي شركت « تاراز گوهر بختياري »
################# 26آذر1390 ####################
موضوعات جلسه ذيحسابان و مديران مالي در روز سه شنبه مورخ 29-9-90
#################19آذر1390 ####################
قانون حذف تبصره 3 ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري

اختيارات موضوع بند 36 قانون بودجه سال 1390
##############25آبـــــــــــــــــان1390 ###############
بخشنامه معاون نظارت مالي و خزانه دار كل كشور در خصوص آيين نامه تمركز وجوه درآمد و سپرده
#############15آبـــــــــــــــــان1390 ###############
نامه ذيحساب اداره كل نوسازي مدارس در خصوص دو شركت بدهكار به آن اداره كل
##############12آبـــــــــــــــــان1390 ###############
برگزاري دوره آموزشي جهت ذيحسابان شهرداريهاي استان

جلسه ذيحسابان دستگاههاي اجرايي و شركتهاي دولتي مورخ 17-8-90
##############11آبـــــــــــــــــان1390 ###############
بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در خصوص سامانه كارمندايران
نظريه اداره كل نظارت بر اجراي بودجه در خصوص اجزاء بند الف و ب بند 38 قانون بودجه 90
##############9آبـــــــــــــــــان1390 ###############
نامه معاون اول رياست جمهوري در خصوص اجرايي شدن تبصره 1 ماده 95 ق م ع
##############7آبـــــــــــــــــان1390 ###############
اقدامات صورت گرفته در خصوص بخشنامه شماره 3986/م مورخ 3-9-86 وزير محترم اموراقتصادي ودارايي
##############4آبـــــــــــــــــان1390 ###############

نامه مديركل ديوان محاسبات استان خوزستان در خصوص اجراي بخشنامه شماره 3986 مورخ 3-9-86
اصلاح بند (2) بخشنامه 60123/200 مورخ 1-12-89
##############2آبـــــــــــــــــان1390 ###############
تشكيل جلسه ذيحسابان و مديران مالي دستگاههاي اجرايي و شركتهاي دولتي مورخ 3-8-90
##############1آبـــــــــــــــــان1390 ###############
ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26-9-77 مبني بر عدم الزام تاييد قبوض مالياتي توسط واحدهاي مالياتي ذيربط
##############30مهـــــــــــــــر1390 ###############
مصوبه هيات وزيران در خصوص ممنوعيت كالاهاي خارجي داراي نمونه مشابه توليد داخلي
##############27مهـــــــــــــــر1390 ###############

نامه مدير كل نظارت بر اجراي بودجه موضوع بند (86) قانون بودجه 90
دستورالعمل اجرايي بند (86) قانون بودجه 90
بخشنامه امور اموالي بر اساس نظام نوين اموال دولتي

##############20مهـــــــــــــــر1390 ###############
بخشنامه فهرست مدارك مورد نياز در تهيه صورتهاي مالي نهايي اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي (قابل استفاده براي صورتهاي مالي عملكرد سال 90)
بخشنامه فهرست مدارك مورد نياز در تهيه صورت هاي مالي ماهانه اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي (قابل استفاده براي صورتهاي مالي عملكرد سال 90)
بخشنامه موضوع حداكثر مبلغ قابل پرداخت به مامور خريد
مصوبه موضوع اجراي استاندارد ملي خوراك انسان

##############19مهـــــــــــــــر1390 ###############

آيين نامه اجرايي بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم
ايرادات رئيس مجلس به مصوبه تعيين ساعات كاركنان در ماه مبارك رمضان
بخشنامه وزير امور اقتصادي و دارايي موضوع مواد 3 و 8 و 9 آيين نامه اجرايي تمركز وجوه درآمد و سپرده

##############14مهـــــــــــــــر1390 ###############
آيين نامه اجرايي جزء الف بند 108 قانون بودجه 90
نامه مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتي خوزستان در خصوص استفاده از مواد ومصالح استاندارد
ابلاغ تفاهم نامه بين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و خزانه داري كل كشور

##############13مهـــــــــــــــر1390 ###############

آيين نامه اجرايي مواد 1 و 3 لايحه قانوني استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زائد
##############12مهـــــــــــــــر1390 ###############
اطلاعيه - رتبه شغلي 

ايرادات رئيس مجلس به آيين نامه ضوابط اجرايي سال 90
ايرادات رئيس مجلس به آيين نامه اجرايي ماده 29 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي
ايرادات رئيس مجلس به مصوبه انتقال كاركنان دولت از شهر تهران


##############10مهـــــــــــــــر1390 ###############
بخشنامه در خصوص چگونگي كسر مقرري ماه اول از كارمندان تابع صندوق بازنشستگي

##############4مهـــــــــــــــر1390 ###############

نامه رئيس ديوان محاسبات كشور در خصوص اجراي بند (الف) ماده (192)قانون برنامه پنجم توسعه


##############30شهـــــــريور1390 ###############
قانون اصلاح بند (ب) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه
##############29شهـــــــريور1390 ###############

قانون مناقصات و آيين نامه هاي اجرايي آن (تهيه كننده : غلامرضا صياد نژاد ) جهت باز شدن فايل فشرده از نرم افزار winrar استفاده نماييد .
##############23 شهـــــــريور1390 ###############

بخشنامه معاونت توسعه مديريت رئيس جمهور موضوع بند 4ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري

آيين نامه اجرايي بند 91 قانون بودجه سال 90

##############16 شهـــــــريور1390 ###############

الحاق تبصره به بند 10 ضوابط اجرايي بودجه 90

##############30مــــــــــرداد 1390 ###############
پرسش و پاسخ در خصوص قانون برگزاري مناقصات

نامه معاون محترم هزينه ورئيس خزانه معين استان در خصوص پرسش و پاسخ هاي درج شده در سايت سازمان

##############25مــــــــــرداد 1390 ###############

نامه اداره امورمالياتي خوزستان موضوع معافيت فرزندان شهداء از پرداخت ماليات از ابتداي سال 1390

قانون تشكيل وزارت (تعاون ، كار و رفاه اجتماعي ) و (وزارت صنعت ومعدن و تجارت )
##############23مــــــــــرداد 1390 ###############
بخشنامه معاون نظارتت مالي و خزانه دار كل كشور در خصوص الزام دستگاههاي اجرايي محلي جهت ارائه اطلاعات اموال غيرمنقول در اختيار خود
نظريه امور نظامهاي جبران خدمت در خصوص امتياز حضور در جبهه سربازان وظيفه

بخشنامه وزير اموراقتصادي و دارايي موضوع آيين نامه اجرايي ماده (43) قانون محاسبات عمومي كشور

پرسش و پاسخ در خصوص امور توسعه منابع انساني
پرسش و پاسخ در خصوص امور نظامهاي جبران خدمت
پرسش و پاسخ در خصوص امور آمار و برنامه ريزي و تامين منابع انساني 
پرسش و پاسخ در خصوص نيروهاي شركتي و قرارداد كارمعين (مشخص)
پرسش و پاسخ در خصوص آيين نامه دوركاري
 ##############18مــــــــــرداد 1390 ##################
نرخ حق بيمه درمان در سال 90

موضوع حذف آيتم فوق العاده بدي آب وهوا مناطق مرزي از احكام كاركنان دستگاههاي اجرايي

##############10 مــــــــــرداد 1390 ##################
بخشنامه ديوان محاسبات كشور موضوع تبصره ذيل ماده (13) قانون برنامه پنجم وبند (120) قانون بودجه 90

بخشنامه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مبني بر استفاده از سامانه ثبت كمك دستگاههاي دولتي به افراد حقيقي و حقوقي

##############9 مــــــــــرداد 1390 ##################

رهنمود حسابداري جزء (الف-3) بند (8) قانون بودجه 1389 كل كشور

##############5 مــــــــــرداد 1390 ##################

آيين نامه اجرايي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن

تصميم نمايندگان رئيس جمهور در كارگروه كنترل بازار

##############4 مــــــــــرداد 1390 ##################

جوابيه اداره كل نظارت بر اجراي بودجه در خصوص بند (3) ضوابط اجرايي بودجه 90

##############2 مــــــــــرداد 1390 ##################

نامه مديركل اموال دولتي وزارت اموراقتصادي ودارايي در خصوص رعايت مقررات و ضوابط خريد خودرو سواري در سال 90

##############29تيــــــــــــــر 1390 ##################

اصلاحيه آيين نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون مالياتهاي مستقيم

نامه استاندار محترم خوزستان در خصوص 1% تربيت بدني
##############28تيــــــــــــــر 1390 ##################

نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون مناقصات براي سال 90

##############20تيــــــــــــــر 1390 ##################
نظريه اداره كل نظارت بر اجراي بودجه در خصوص سئوالات ذيحساب ثبت احوال خوزستان(پيوست)

قابل توجه ذيحسابان محترم در خصوص تفاوت تطبيق مندرج در احكام كارگزيني استخداميهاي سال 88 به بعد


##############19تيــــــــــــــر 1390 ##################

بخشنامه معاونت نظارت مالي و خزانه دار كل كشور موضوع اجراي تكاليف قانوني ماده 94 قانون محاسبات عمومي و بخشنامه 78513/2059/54 مورخ 3/5/89

استعلام از معاونت برنامه ريزي استانداري در خصوص بند 86 قانون بودجه 1390

مصوبه شوراي عالي اداري در استاندارد و بكارگيري ساختمانهاي دولتي

##############18تيــــــــــــــر 1390 ##################
موعد مقرر براي ارسال صورتحساب ها و اطلاعات تكليفي و اطلاعات درخواستي
##############8 تيــــــــــــــر 1390 ##################

تغييرات حقوق و مزاياي كاركنان دولت بر اساس ضريب حقوق سال 1390
بخشنامه وزير محترم اموراقتصادي ودارايي در خصوص فروش خانه هاي سازماني
##############5 تيــــــــــــــر 1390 ##################
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري دادنامه شماره 615
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري دادنامه شماره 601
بخشنامه ميزان ماليات بر درآمد حقوق سال 1390
دستورالعمل اجرايي نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه اي
##############31خــــــــرداد 1390 ##################

ضوابط اجرايي قانون بودجه 1390

##############30خــــــــرداد 1390 ##################

***ضريب حقوق سال 90***


ايرادات مجلس به مصوبه شماره 120569/ت 44809 مورخ 31/5/89


##############24خــــــــرداد 1390 ##################

برنامه زمانبندي كميسيون ديون بلامحل دستگاههاي اجرايي در سال 90 (نوبت اول و دوم )

##############22خــــــــرداد 1390 ##################

نظريه اداره كل نظارت بر اجراي بودجه در خصوص درج فوق العاده هاي ماده 39 قانون استخدام كشوري در تفاوت تطبيق كاركنان پيماني


##############12خــــــــرداد 1390 ##################

بخشنامه استاندار محترم خوزستان موضوع ممنوعيت خريد كالاهاي توليدي خارج از استان ( براي دانلود  ليست كالاها اينجا را كليك كنيد. )

بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور موضوع ضوابط و استانداردهاي بكارگيري فضاها ، تجهيزات و ملزومات اداري

##############12خــــــــرداد 1390 ##################

اظهار نظر اداره كل نظارت بر اجراي بودجه در خصوص بند (هـ) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه (موضوع انجام كار معين)

##############10خــــــــرداد 1390 ##################

استعلام امورمالياتي خوزستان در خصوص راي شماره ي 88/951مورخ 16-12-89 ديوان عدالت اداري

##############7خــــــــرداد 1390 ##################

مصوبه هيات وزيران در خصوص تعرفه هاي حق بيمه و نحوه تقسيط و تخفيف در حق بيمه شخص ثالث

تصميم نمايندگان رئيس جمهور در كارگروه انتقال كاركنان دولت از تهران


##############  23 فروردين 1390 ##################

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 513-517

استعلام معاون محترم هزينه سازمان از اداره كل نظارت بر اجراي بودجه در خصوص يك درصد سهم تربيت بدني و پاسخ دريافت شده از اداره مذكور

ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 12-4-87 سازمان امور مالياتي كشور توسط هيات عمومي ديوان عدالت اداري

##############  22 فروردين 1390 ##################

قيد فوريت - قرارداد خدمات مشاوره اي

##############  17 فروردين 1390 ##################

آيين نامه اجرايي قانون اساسنامه هيئت رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات


###############################################تصويبنامه ها و بخشنامه هاي ابلاغي به ذيحسابان 1389

******************** 28اسفند  1389 ********************

نامه مديركل دفتر فني استانداري در خصوص صدور دستور توقف پرداخت وجه توسط ذيحسابان به پروژه هاي عمراني داراي مشكل كمي و كيفي

******************** 24اسفند  1389 ********************

نظريه رئيس امور نظامهاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت رئيس جمهور در خصوص فوق العاده ماموريت روزانه

نامه معاون هزينه ورئيس خزانه معين استان كهگلويه و بوير احمد در خصوص بدهي شركتهاي ذكر شده در آن نامه

نامه مديركل ديوان محاسبات خوزستان در خصوص ايرادات قانوني وارده بر آيين نامه اجرايي جزء (ص) بند (2) قانون بودجه 89

******************** 16اسفند  1389 ********************
نامه اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي خوزستان در خصوص رعايت بند (ب) ماده 39 قانون برنامه چهارم

مصوبه هيات وزيران در خصوص حقوق و مزاياي حالت اشتغال مستخدمين جانباز و شهيد مشمول قانون حالت اشتغال مصوب 1372

بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور موضوع ضوابط نحوه ي ارتقاي كارمندان در طبقات و رتبه هاي جدول حق شغل

******************** 28 بهمن  1389 ********************

آيين نامه اجرايي جزء (ص) قانون بودجه 89 و دستورالعمل آن

قانون اصلاح ماده ي (8) قانون ساماندهي و حمايت مسكن

بخشنامه دبير هيات دولت در خصوص عيدي

نمودار سازماني جديد وزارت اموراقتصادي ودارايي

بخشنامه بانك مركزي موضوع ضوابط پرداخت ارز ماموريت به مامورين اعزامي به خارج از كشور

دستورالعمل اجرايي ارزيابي عملكرد و نحوه اعمال مقررات اداري و استخدامي كارمندان دوركار

******************** 19 بهمن  1389 ********************

اضافه كردن تبصره به ماده 7 آيين نامه اجرايي تبصره (2) ماده 21 و ماده 121 قانون مديريت خدمات كشوري 

بخشنامه خزانه دار كل كشور در رابطه با اعتبارات مربوط به خريد كتب

بخشنامه وزارت نيرو در خصوص اصلاحيه تعرفه هاي برق

تفويض اختيار استاندار خوزستان به معاون عمراني در خصوص اصلاحيه بند الف ماده 47 شرايط عمومي پيمان

اصلاح ماده 8 آيين نامه دور كاري ( كار در خانه )

قانون برنامه پنجم توسعه (1394-1390)

 ******************** 18مرداد 1389 ********************
نامه رئيس سازمان در خصوص ذيل تبصره ماده 39 قانون مديريت خدمات كشوري

نظريه معاونت حقوق رئيس جمهور در خصوص پرداخت كمك هزينه تلفن همراه

 ******************** 11مرداد 1389 ********************

نامه رئيس كل سازمان امورمالياتي كشور در خصوص رعايت مواد (19) و (20) قانون ماليات بر ارزش افزوده

دستورالعمل معاون هزينه و خزانه دار كل كشور به كليه ذيحسابان دستگاههاي اجرايي در رابطه با نحوه صدور و تحويل چك، كنترل حسابهاي بانكي و وجوه نقد

  ******************** 9مرداد 1389 ********************

 بخشنامه دبير هيات دولت درخصوص صدور مجوز فروش اموال غير منقول دستگاههاي دولتي

آيين نامه اجرايي ماده واحده قانون اصلاح ماده 56 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم

بخشنامه وزير محترم اموراقتصادي و دارايي در خصوص ميزان تنخواه گردان خريدهاي جزئي

******************** 6 مرداد 1389 ********************

 نامه بيمه خدمات درماني استان خوزستان درخصوص نحوه محاسبه و پرداخت حق بيمه كاركنان دولت در سال 89

******************** 26تير 1389 ********************

نامه ديوان محاسبات خوزستان در خصوص 1% تربيت بدني بند ب ماده 117 ق.ب.چ

******************** 15تير 1389 ********************

 تهيه صورتهاي مالي شركتهاي دولتي در اجراي ماده (98) قانون محاسبات عمومي

******************** 9تير 1389 ********************

نامه استاندار محترم خوزستان در خصوص بند (ب) ماده 117 قانون برنامه چهارم 

******************** 8 تير 1389 ********************

بخشنامه وزير محترم اموراقتصادي ودارايي در خصوص نمونه امضاء و سمت مقامات مجاز براي تصميم گيري در خصوص خريد ، فروش و انتقال اتومبيل ها

بخشنامه وزير محترم اموراقتصادي ودارايي در خصوص نتايج اقدامات انجام شده در خصوص بخشنامه 240788 مورخ 5/8/85 معاون اول محترم رئيس جمهور

نامه مديركل محترم ديوان محاسبات خوزستان ارسال بموقع صورتحساب نهايي اعتبارات به اداره كل

بخشنامه معاون محترم هزينه و خزانه دار كل كشور جهت وحدت رويه در خصوص اجراي ماده 91 قانون محاسبات عمومي

****************** 30 خرداد 1389 *******************

 ضوابط اجرايي بودجه اصلاح شده سال 1389 كل كشور

تعيين نصاب معاملات 1389موضوع ماده 3 قانون برگزاري مناقصات

##############24خــــــــرداد 1390 ##################

برنامه زمانبندي كميسيون ديون بلامحل دستگاههاي اجرايي در سال 90 (نوبت اول و دوم )

##############22خــــــــرداد 1390 ##################

نظريه اداره كل نظارت بر اجراي بودجه در خصوص درج فوق العاده هاي ماده 39 قانون استخدام كشوري در تفاوت تطبيق كاركنان پيماني


##############12خــــــــرداد 1390 ##################

بخشنامه استاندار محترم خوزستان موضوع ممنوعيت خريد كالاهاي توليدي خارج از استان ( براي دانلود  ليست كالاها اينجا را كليك كنيد. )

بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور موضوع ضوابط و استانداردهاي بكارگيري فضاها ، تجهيزات و ملزومات اداري

##############12خــــــــرداد 1390 ##################

اظهار نظر اداره كل نظارت بر اجراي بودجه در خصوص بند (هـ) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه (موضوع انجام كار معين)

##############10خــــــــرداد 1390 ##################

استعلام امورمالياتي خوزستان در خصوص راي شماره ي 88/951مورخ 16-12-89 ديوان عدالت اداري

##############7خــــــــرداد 1390 ##################

مصوبه هيات وزيران در خصوص تعرفه هاي حق بيمه و نحوه تقسيط و تخفيف در حق بيمه شخص ثالث

تصميم نمايندگان رئيس جمهور در كارگروه انتقال كاركنان دولت از تهران
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^