پیوندها

متون عمومي
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد


توجه : جهت باز کردن فایلهای فشرده از نرم افزار winrar یا winzip استفاده نمایید .


قانون اساسی

قانون محاسبات عمومی

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

قانون مناقصات

قانون مدیریت خدمات کشوری

قوانین بودجه سنواتی و ضوابط اجرایی آنها96-87

قانون برنامه پنجساله ششم کل کشور قانون مالیاتهای مستقیم
قانون هدفمند کردن یارانه ها
 قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون تامین اجتماعی قانون وصول برخی از درآمدهای دولت قانون برنامه و بودجه قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^