جهت مشاهده بهتراز مرورگر google chrom استفاده نمایید .
****************************  26 مهـــــــــــــر 1396  ******************************
نامه رئیس محترم مرکز بدهی های دولت در خصوص تکمیل مشخصات اطلاعات دستگاههای اجرایی گزارشگر مستقر در استان با توجه به فرم پیوست 
****************************  22 مهـــــــــــــر 1396  ******************************
فایل های پاورپوینت اسناد اسلامی و حسابداری اوراق تسویه خزانه ( دوره آموزشی وبینار )
جلسه ذیحسابان سه شنبه مورخ  25-7-96 
نامه 110/55/10815 مورخ 19-7-96 در خصوص یک درصد اعتبارات پژوهشی
بخشنامه بازرسی کل استان مبنی بر ضرورت ثبت به موقع کامل و صحیح کلیه قراردادهای مشمول بند (ب) ماده (3) قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد در پایگاه اطلاعات قراردادها 

آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 96 کل کشور
****************************  18 مهـــــــــــــر 1396  ******************************

منبع امتحانی دوره آموزشی اقتصاد مقاومتی (1)

****************************  17 مهـــــــــــــر 1396  ******************************


برنامه حسابرسی اموالی
دستگاههای اجرایی استان بر اساس الزامات جدید (1)
برنامه حسابرسی اموالی
دستگاههای اجرایی استان بر اساس الزامات جدید (2)
برنامه حسابرسی اموالی 
شرکت های دولتی  استان بر اساس الزامات جدید
برنامه حسابرسی اموالی
دانشگاههای دولتی استان بر اساس الزامات جدید 


****************************  12 مهـــــــــــــر 1396  ******************************

پاورپوینت اولین دوره ی آموزشی وبینار  " نحوه حسابداری در دوره متمم "
آیین نامه اجرایی بند (الف ) تبصره (19 ) قانون بودجه سال 96 کل کشور
آیین نامه اجرایی بند (ک ) تبصره (5 ) قانون بودجه سال 96 کل کشور    

****************************  10 مهـــــــــــــر 1396    *****************************

دانلود فایل " قانون وصول برخی از درآمدهای مالیاتی دولت " جهت حضور در دوره آموزشی 
دومین و سومین دوره ی آموزشی به صورت ویدئو کنفرانس مورخ 11-7-96 و 18-7-96 ساعت 10 تا 12 در سالن همایش اداره کل​

****************************   4 مهـــــــــــــر 1396    *****************************
تکلیف دستگاه در رابطه با گزارش ویژه حسابرسی
نامه معاون نظارت مالی و خزانه د ارکل کشور در خصوص ضرورت ارسال گزارش دارایی های شناسایی شده در صورت وضعیت مالی سال 95 حداکثر تا تاریخ 30-7-96 مطابق جداول پیوست 

****************************   3 مهـــــــــــــر 1396    *****************************

ابطال جلسه ذیحسابان مورخ 04-07-96
اصلاحات دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای 


******************************   2 مهـــــــــــــر 1396    *****************************


اولین دوره آموزشی به صورت ویدئو کنفرانس با عنوان نحوه حسابداری دردوره متمم مورخ 96/7/3 ساعت 10- 12 درسالن همایش اداره کل 
نامه ثبت نام و حضور در اولین همایش بین المللی مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت در تهران
جلسه ذیحسابان سه شنبه مورخ 04-07-96 ساعت 8:45    
    **************************** 29 شـــــــهریور  1396 *****************************

بخشنامه ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص ماده 53 قانون ا لحاق(2) 

**  *************************** 26 شـــــــهریور  1396 *****************************
جلسه ذیحسابان روز سه شنبه مورخ 28-6-96
 **************************** 25 شـــــــهریور  1396 *****************************
قانون اصلاح ماده (86 ) قانون مالیاتهای مستقیم
**************************** 13 شـــــــهریور  1396 *****************************
بخشنامه مشترک معاون نظارت مالی وخزانه دارکل کشور ومدیرعامل سازمان حسابرسی در خصوص دستورالعمل نحوه اخذ تاییدیه حسابرسی ویژه گزارش سالانه بدهی ها
**************************** 8 شـــــــهریور  1396 *****************************

بخشنامه رئیس سازمان اداری و استخدامی درخصوص تدوین راهکار قانونی جهت تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان پیمانی واجد شرایط به رسمی
**************************** 5 شـــــــهریور  1396 *****************************

بخشنامه معاون نظارت مالی و خزانه دارکل کشور در خصوص کد نماد معاملاتی اوراق اسناد خزانه اسلامی مربوط به سال 96
**************************** 30 مـــــــــرداد 1396 *****************************
بخشنامه معاون نظارت مالی و خزانه دارکل کشور درخصوص ضرورت تکمیل و ارسال به موقع صورتحساب نهایی هزینه ای جهت امکان درج در صورتحساب عملکرد بودجه سال 1395 ( در اسرع وقت ) و تملک داراییهای سرمایه ای ( درصورت اتمام عملیات دریافت و پرداخت و اعتبارات) 

**************************** 24 مـــــــــرداد 1396 *****************************
نامه مدیرکل محترم نظارت بر ذیحسابیها موضوع اعلام بدهی شرکت سامون بهساز به اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر
نامه مدیرکل محترم نظارت بر ذیحسابیها موضوع اعلام بدهی شرکت آرین عمران به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان
**************************** 23 مـــــــــرداد 1396 *****************************
جدول تغییرات حقوق و مزایای کارکنان دولت بر اساس ضریب حقوق مصوبه هیات محترم وزیران در سال 1396
**************************** 21 مـــــــــرداد 1396 *****************************
راهنمای تکمیل فرم های اوراق تسویه خزانه موضوع پیوست اطلاعیه شماره (1) مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی بانضمام حکم قانونی ، آیین نامه و بخشنامه های مربوط و دستورالعمل حسابداری اوراق مذکور
**************************** 18 مـــــــــرداد 1396 *****************************
بخشنامه معاون محترم نظارت مالی و خزانه دارکل کشور در خصوص تعهد و پرداخت اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای 95 با عنایت به قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات مذکور
بخشنامه مدیرکل محترم خزانه مبنی بر لزوم اصلاح برنامه حقوق و دستمزد با عنایت به اعلام نرخ بیمه درمان سال 1396

​*************************** 16 مــــــــــرداد 1396 ****************************
نامه مدیرکل محترم نظارت بر ذیحسابیها موضوع اعلام بدهی شرکت ها و موسسات به سازمان ثبت املاک واسناد کشور طبق لیست پیوست 
نامه مدیرکل محترم نظارت بر ذیحسابیها موضوع تسویه بدهی شرکت طاقستان زنده رود با اداره کل ورزش و جوانان اصفهان 

***************************** 11 مــــــــــرداد 1396 *****************************
حق بیمه درمان کارکنان دولت شاغل ، بازنشسته و وظیفه بگیر در سال 96
اصلاح قسمت الف بند 5 بخشنامه شماره 200/92/16129 مورخ 92/9/19 موضوع تاکید بر عقد قراردادها از طریق مناقصه و فراخوان عمومی
****************************** 9 مــــــــــرداد 1396 ****************************
قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای و مالی سال 1395 کل کشور
****************************** 2 مــــــــــرداد 1396 ****************************
نامه مدیرکل نظارت بر ذیحسابیها موضوع تسویه بدهی شرکت تحلیلگران اطلاعات پویا با اداره کل اموراقتصادی ودارایی استان زنجان
******************************* 28 تیــــــــــــر 1396 ***************************

پیگیری مطالبات دولت از شرکت ها و موسسات طرف قرارداد اداره کل بهزیستی استان مذکور در لیست پیوست 
تصویب نامه هیات وزیران در خصوص بند 3 تصویب نامه شماره 5700/ت 54204 هـ مورخ 26/1/96
******************************* 24 تیــــــــــــر 1396 ****************************
تاکید مدیرکل محترم بر اطلاعیه شماره (1) مرکز بدهی ها و دارایی های مالی عمومی بانضمام آیین نامه ، بخشنامه و نمونه فرم ها
******************************* 19 تیــــــــــــر 1396 *******************************
دستورالعمل نحوه اخذ تاییدیه (حسابرسی ویژه ) گزارشات سالانه بدهی ها و مطالبات 
بخشنامه  معاون محترم نظارت مالی و خزانه دارکل کشور در خصوص تسویه مطالبات و بدهی های اشخاص حقیقی و حقوقی
************************************ 17 تیــــــــــــر 1396 **************************
ممنوعیت برداشت از حساب های دولتی به استناد احکام مراجع قضایی توسط بانک های عامل
نامه مدیرکل محترم نظارت بر ذیحسابیها موضوع بدهی شرکت ایرانیت به شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان
بخشنامه معاون نظارت مالی وخزانه دار کل کشور درخصوص اوراق تسویه خزانه در مورد بدهی های ایجاد شده تا پایان سال 95