پیوندها

تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص طرح حمایت غذایی از گروه های کم درآمد جامعه
ابلاغ نامه اموال دولتی در خصوص قیمت پایه لاشه خودروهای دولتی فرسوده تا پایان سال 97 به کلیه دستگاهها، شرکتها و دانشگاهها
بخش نامه شماره172340/55 مورخ 19/8/97 موضوع دریافت شناسه واریز جهت وجوه حاصل ازمازاد فروش اموال و دارایی های غیر منقول دستگاه های اجرایی
تفاهم نامه منعقده فی مابین وزارت اموراقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور در خصوص ابهامات موجود در ماده 6 آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره 20 قانون بودجه 97
بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص ارسال اطلاعات مشمولین تصویب نامه کمک جبرانی به کارکنان رسمی ، پیمانی ، قراردادی ، و شرکتی حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 26/08/97
بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص تکلیف دستگاه های اجرایی به ارسال گزارش عملکرد و اعتبار ابلاغی خود جهت ابلاغ تخصیص
جلسه ذیحسابان مورخ 970828
جلسه ذیحسابان مورخ 970828
آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده 10 قانون برنامه ششم توسعه
اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره 5 قانون بودجه 97 موضوع تصویب نامه شماره 12155/ت55246 ه مورخ 09/02/97
جزوه آموزشی نظام مدیریت اسلامی
دوره توجیهی آموزشی اسناد خزانه اسلامی سال 97
دوره توجیهی اسناد خزانه اسلامی سال 97- شرداریها
جلسه ذیحسابان مورخ 21-08-97
بخش نامه شماره150656/55 مورخ 18/7/97 موضوع دریافت شناسه واریز جهت وجوه حاصل از فروش اموال منقول وغیر منقول و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
بخش نامه شماره161576/55 مورخ 2/8/97 موضوع اخذ تاییدیه 7ماهه عملکرد درآمد اختصاصی دانشگاهها از اداره کل خزانه
اعلام برگزاری کارگاه آموزشی ویدئو کنفرانس مدیریت امول و داراییهای دولت در تاریخ 27 و 30آبان ماه 97
نامه مدیرکل محترم دیوان محاسبات خوزستان در خصوص ارائه گزارش قراردادهای منعقده با پیمانکاران در سال 96 و 7 ماهه اول سال 97
نامه مدیرکل نظارت بر ذیحسابیها موضوع اعلام بدهی شرکت هرمسازه معماران به اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی
نامه مدیرکل نظارت بر ذیحسابیها موضوع اعلام بدهی شرکت هرمسازه معماران به اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی
آدرس اینترنتی پورتال بهداد جهت دریافت شناسه واریز
جلسه ذیحسابان دوشنبه مورخ 30-07-97 - اصلاحیه آیین نامه بند ه تبصره 5 بودجه 97
نحوه درج اسناد (اوراق ) تسویه خزانه نوع اول در عملکرد منابع و مصارف خزانه
**نکات و بخشنامه های مربوط به دریافت شناسه واریزحسابهای بانک مرکزی**
نامه رئیس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی موضوع معرفی بانک های مشمول اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم
جلسه ذیحسابان اوراق تسویه نوع دوم مورخ 21-07-97
بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات،روسا،مدیران و کارمندان دستگاه های اجرایی
سوالات آزمون دوره آموزشی مالیات بر ارزش افزوده
ابلاغ بخشنامه اداره کل اموال دولتی به کلیه دستگاهها دخصوص اعاده اسناد مالکیت تحویل داده شده ومستندسازی املاک واراضی فاقد سند
ابلاغ دستورالعمل حسابداری عاملین ذیحساب از ابتدای سال 1398
جلسه ذیحسابان دوشنبه مورخ 9-7-97 درخصوص اوراق تسویه بند و تبصره 5
فایل اموزشی کلاس مالیات بر ارزش افزوده
اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان
اصلاحیه در خصوص نامه شماره89973/55 مورخ 3/5/97 موضوع دریافت شناسه واریز جهت واریز وجوه نامشخص و چک های بین راهی(تغییردر کد معین درآمدی جهت تولید شناسه واریز برای حساب وجوه نامشخص وچک های بین راهی(
جلسه ذیحسابان مورخ 02-07-97
دستورالعمل حسابداری حقوق و مزایای مستمرکارکنان
بخشنامه معاون محترم حقوقی مجلس و تفریغ بودجه در خصوص ممنوعیت دریافت و پرداخت آبونمان تلفن
نامه رئیس محترم مرکز مدیریت بدهی ها در خصوص عدم امکان محاسبه حفظ قدرت خرید بابت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده با استفاده از ظرفیت اسناد خزانه اسلامی
بخشنامه، دستورالعمل، فرمها و چک لیستهای اوراق تسویه سال 97- نوع دوم
بخشنامه ارزشگذاری اموال غیرمنقول در سامانه سادا
ابلاغ شیوه نامه روشهای محاسبه استهلاک دارایی های استهلاک پذیردستگاه های اجرایی استان
نامه شماره 98487/55 مورخ 15/5/97 در خصوص دریافت شناسه واریز جهت واریز مانده مصرف نشده اعتبارات هزینه ای وعمرانی و نامه شماره89973/55 مورخ 3/5/97 در خصوص دریافت شناسه واریز جهت واریز وجوه نامشخص وچکهای بین راهی
ابلاغ ضوابط فروش و یا حذف اموال منقول مازاد و اسقاط به دستگاههای اجرایی استان
نامه مدیرکل نظارت برذیحسابیها موضوع اعلام بدهی شرکت کرمان فرنام به شرکت آب و فاضلاب و روستایی استان یزد
بخشنامه معاون نظارت مالی و خزانه دارکل کشور در اجرای قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال 96 کل کشور
بخشنامه ، دستورالعمل ، فرم ها و چک لیست های اوراق تسویه سال 97
عدم پرداخت کليه هزينه هاي مرتبط با خودروهاي فرسوده
تکليف ذيحساب در راستاي تبصره (2)ماده (2) آيين نامه اجرايي بند (ت) ماده (8) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه
مصوبه جلسه شوراي عالي هماهنگي در خصوص واگذاري طرح هاي نيمه تمام
استفساريه در خصوص بهره مندي از امتيازات يک مقطع تحصيلي بالاتر براي رزمندگان با حداقل 6 ماه حضور در جبهه
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^