پیوندها

در خصوص آیین نامه اجرایی بند ب تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 98 کل کشور
در خصوص اصلاح متن به عنوان ماده 47 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 98 کل کشور - اعتبارات لازم برای اطلاع رسانی و تبلیغ دستاوردهای دستگاه اجرایی و شرکت دولتی
بخشنامه ارزش ریالی اموال منقول غیرمصرفی
جلسه ویدئو کنفرانس ذیحسابان مورخ 11-04-98
ابلاغ قانون معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی به دستگاهها
بخشنامه بند هـ تبصره 12 استانی
آیین نامه اجرایی بند های (الف)،(ب)،(ج)،(د)،(ه)،(ز)،(ح)،(ط)،(ی،(ک)،(ل)،(ن)،(ف) و (ص) تبصره 5 و بند( ز) تبصره 8 قانون بودجه 98
قانون معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص اجرای اقدامات مربوط به سند ملی کار شایسته و سیاست های اشتغال مبتنی بر آن
تمدید بخشنامه شماره 127654/53 مورخ 06/08/92 مبنی بر ادامه همکاری ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی با صندوق بازنشستگی کشوری در سال 98
تمدید فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع بند (1) تصویب نامه شماره 76294/ت36095ه مورخ 10/04/88
بخشنامه تعیین مرجع رسیدگی و تایید بدهی ها و مطالبات و مهلت ارسال گزارش سالانه بدهی ها و مطالبات سال97
بخشنامه بیمه سلامت + نحوه محاسبه
بخشنامه قراردادیها + ماده 15 ضوابط اجرایی
درخصوص فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای پرداخت فو ق العاده مناطق کمتر توسعه یافته
اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات
اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات
نسخه سال 1398 پروتکل تبادل الکترونیکی گزارش های مالی واحدهای گزارشگر بخش عمومی-تراز ماهانه و نهایی 1398
آیین نامه اجرایی بند( ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 98 کل کشور
مستثنی شدن اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی ،قضات،کارمندان وزارت اطلاعات،کارمندان دیوان محاسبات و... از شمول حداکثرحقوق و مزایای شاغلین موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری
پیگیری دریافت صورتحساب اعتبارات نهایی هزینه ای سال 1397
آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه 1398
آیین نامه اجرایی بند (ح) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1398
ابلاغ نامه شماره 33708/55 مورخ 28/2/98معاونت محترم نظارت مالی وخزانه دار کل کشورموضوع 50سود پیش بینی شده سهم دولت در قانون بودجه سال1398
در خصوص نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات
در خصوص آیین نامه اجرایی بند ز تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور
اصلاح تصویب نامه 176327/ت55830ه مورخ 97/12/27 هیأت محترم وزیران
نامه دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در خصوص پیام رسان های واجد شرایط جهت استفاده دستگاه های اجرایی
آیین نامه اجرایی بند ک تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 98 کل کشور
نامه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به دادستان کل کشور در خصوص رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365
نامه به کلیه دستگاهها،شرکتها و دانشگاههای دولتی درخصوص پرداخت خلافی خودروهای دولتی
ابلاغ بخشنامه های خزانه داری کل کشور درخصوص مولدسازی اموال دولتی به کلیه دستگاههای اجرایی استان
در خصوص ابلاغ دستورالعمل ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
در خصوص تخصیص اعتبار برای جبران خسارت بخش های کشاورزی خسارت دیده ناشی از سیل
در خصوص تخصیص اعتبار برای جبران خسارت بخش های کشاورزی خسارت دیده ناشی از سیل
در خصوص تخصیص اعتبار برای جبران خسارت بخش های کشاورزی خسارت دیده ناشی از سیل
در خصوص ماده 13 آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
در خصوص تخصیص اعتبار برای خسارت بخش های خسارت دیده ناشی از سیل استان های سیل زده
جلسه ذیحسابان چهارشنبه مورخ 25-02-98
باعنایت به فروش ومولدسازی اموال مازادبرنیازدولتی دراختیاردستگاه های اجرایی برای تآمین منابع مالی موردنیازوماده6ملزم به تغییرکاربری اموال غیرمنقول به منظورارزش افزوده
اصلاح تبصره بند 4 بخشنامه شماره 647444 مورخ 11/05/95 موضوع هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی های دستگاههای اجرایی
ابلاغ اداره کل اموال دولتی به دستگاههای اجرایی استان درخصوص اعلام اموال آسیب دیده در حوادث طبیعی سالجاری
درخواست ارسال گزارش مصور و کامل در راستای بازسازی مناطق سیل زده به استانداری خوزستان
تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین 98
درخصوص مصوبات مربوط به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران درمورد خرید گندم مازاد برنیاز کشاورزان با نرخ تضمینی ازمحل اعتبارات مصوب
افزایش دریافتی کلیه مستمری های بازنشستگی و از کارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تامین اجتماعی به میزان 5/26 درصد
اعلام ضریب حقوق شاغلین موضوع ماده 76 ق م خ ک
جلسه ذیحسابان بصورت ویدئوکنفرانس 15-02-98
ابلاغ ضریب حقوق شاغلین و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و قضات
بيشتر
^