پیوندها

جزء 2 بند (هـ ) تبصره 12 قانون بودجه 1398
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص نرخ تضمینی خرید محصولات زراعی در سال 98
دستورالعمل تعیین نرخ خرید تضمینی برق موضوع بند (ت) ماده 48 قانون برنامه ششم
جلسه ذیحسابان مورخ 27-01-98
بخشنامه نحوه صدور احکام پرداخت برای کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی دفاع مقدس
نامه مدیر کل نظارت بر ذیحسابیها موضوع اعلام بدهی دانشگاه های شیراز،صنعتی شریف،علم و صنعت،امیرکبیر،صنعتی مالک اشتر،خواجه نصیرالدین طوسی،سازمان صنایع هوافضا،شرکت صنایع الکترونیک ایران ،پژوهشکده های تحقیقات فضایی،مهندسی جهاد و پژوهشگاه فضایی ایران به سازمان ف
نامه مدیرکل نظارت بر ذیحسابیها موضوع اعلام بدهی شرکت های لاهوت،هپکو،سامگاز،تعاونی زعفران کاران،سازمان همیاری شهرداری همدان و مرکز تهیه و توزیع لوازم برقی بازرگانی به شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه
نامه مدیر کل نظارت بر ذیحسابیها موضوع اعلام بدهی شرکت های آکام فلز ،آبادگران تهران،هوشنگ اوژند و چهل چشمه به اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان تهران
لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم
برنامه اجرایی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در خصوص پیاده سازی استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی در واحد های گزارشگر در سال 98 بهمراه چک لیست مرتبط
نامه شماره 110/55/275 مورخ 98/1/19موضوع تسریع در ارسال فرمهای تکمیل شده معرفی نامه نمایندگان اشخاص حقوقی جهت حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
جلسه ذیحسابان مورخ 20-01-98
بيشتر
^