پیوندها

آیین نامه اجرایی بند (ج)تبصره 20 قانون بودجه سال 98 کل کشور
اصلاح معیارهای پرداخت فوق العاده ایثارگری جهت بهره مندی رزمندگان دارای کمتر از سه ماه سابقه خدمت در جبهه
نامه وزیر محترم صنعت،معدن و تجارت در خصوص پوشش تمامی انواع معاملات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
شیوه نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و تمامی پرداخت های مشابه حقوق و دستمزد دستگاه های اجرایی موضوع ماده 18 ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 98 کل کشور
ابلاغ نامه اموال دولتی در خصوص قیمت پایه لاشه خودروهای دولتی فرسوده تا پایان سال 98به کلیه دستگاهها، شرکتها و دانشگاهها
1397در خصوص تمدید مهلت جذب و اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای و مالی سال
بخشنامه تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارای های سرمایه ای و مالی سال 1397 کل کشور و مهلت ارسال صورتهای مالی سال 1397
نامه شماره 98520/57 مورخ 15/05/98معاونت محترم نظارت مالی وخزانه دار کل کشور ، موضوع تمدید مهلت تعهد و مصرف اسناد خزانه اسلامی مربوط به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ایی سال1397 تا پایان شهریور ماه 1398
ارسال دستورالعمل شرایط متن و نوشتار و طرح تابلوهای معرف کاربری
فعالیت غیرقانونی مؤسسه آموزش عالی بین المللی علوم وتحقیقات اروند
پیرو ارسال نظرات در مورد لایحه مدیریت بدهی ها /60980501
مکاتبه با بانک ملی - اداره کل بررسی طرح ها در خصوص اعلام سهمیه اسناد خزانه اسلامی بند(ب) تبصره 5 قانون بودجه سال 1398با نماد معاملاتی اخزا (807)(ملی و استانی)/20980501
در خصوص تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال 1397
در خصوص پوشش تمامی انواع معاملات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت -ستاد
اعلام 3فهرست پروژه های درآمدحاصل ازفروش نفت خام وگاز بنام اعتبارتملک داراییهای سرمایه ای
اعلام 3فهرست پروژه های درآمدحاصل ازفروش نفت خام وگاز بنام اعتبارتملک داراییهای سرمایه ای
نامه مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص اخذ گواهی ارزش پرداخت آگهی های صادره از آن اداره کل در اسناد هزینه
ارسال دستورالعمل اجرایی بند( ز) تبصره (و) قانون بودجه سالجاری
اعلام رعایت قانون نشرآگهی ها از اداره ارشاد
درخصوص دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی درسال 98
در خصوص صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی
ارسال آیین نامه اجرایی تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 98 کل کشور
بخشنامه شماره 69864/54 مورخ 15/4/98 معاون محترم نظارت مالی وخزانه دار کل کشور برای واحدهای گزارشگر مشمول موضوع تصویب نامه شماره 4471/ت مورخ 21/1/1398 هیات محترم وزیران و اصلاحیه شماره 24/1/1398 دبیر محترم هیات دولت
پروتکل تبادل الکترونیکی گزارش های مالی واحدهای گزارشگر بخش عمومی نسخه 2.5 اصلاحیه شماره 8
در خصوص مجاز شدن واردات حداکثر 500 دستگاه خودرو در هرسال به کشور
دستورالعمل اجرایی بند(ز) تبصره (9) قانون بودجه سال 1398
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی قوای مجریه . مقننه و قضائیه . نیروهای مسلح . وزارتخانه هاو .... به منظور پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان و...
در خصوص اصلاح بند 4 مصوبه ه 55196 ت/174195
نامه مدیرکل محترم نظارت بر ذیحسابیها در خصوص شناسایی و ثبت اطلاعات اموال دستگاه های اجرایی در سامانه سادا
در خصوص آیین نامه اجرایی بند( و) جزء های (3-2) و (4-2)بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور
اصلاح ماده 3 آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان،جانبازان و خانواده شهدا
آیین نامه اجرایی ماده 71 قانون برنامه ششم توسعه
بخشنامه زمان اعمال ثبت های تعدیل حساب‌های بودجه‌ای اعتبار هزینه در پایان دوره متمم در دفاتر واحد گزارشگر
نامه معاون اول رئیس جمهور در خصوص تکالیف نظارت دستگاه های اجرایی بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود
آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره 18 قانون بودجه 98
نامه معاون محترم رئیس جمهور در خصوص استفاده از تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) برای ایجاد تأسیسات فاضلاب 5 شهر استان خوزستان
اصلاح ماده 16 اساسنامه شرکت های برق منطقه ای و شرکت مدیریت شبکه برق ایران
اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته(شرکت مادرتخصصی)
درج در سایت با عنوان جلسه ذیحسابان مورخ 12-04-98
ارایه صورت های مالی سال 1397 منابع غیر بودجه ای بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی مطابق الگو ارایه شده
درخصوص ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
مصوبه هیات دولت درخصوص اجازه ورود اتومبیل های نمایندگی های سیاسی و کنسولی مقیم ایران اعضای رسمی
ابلاغیه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور به کلیه دستگاههای اجرایی استان خوزستان درخصوص دستورالعمل فروش اموال مازاد و اجازه اموال قابل مولدسازی
در خصوص آیین نامه اجرایی بند ه تبصره 1 ماده واحده قانون بودجه سال 98 کشور
در خصوص آیین نامه اجرایی بند ب تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 98 کل کشور
در خصوص استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای ایجاد تاسیسات فاضلاب پنج شهر استان خوزستان
در خصوص تکالیف نظارت دستگاه های اجرایی مانند بانک مرکزی و بیمه مرکزی و ... بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود
در خصوص آیین نامه اجرایی بند ب تبصره 18 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور
در خصوص پیگیری مطالب مطرح شده ضیافت افطار با کارآفرینان و فعالان اقتصادی
ارسال آیین نامه اجرایی ماده 71 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ایران
بيشتر
^