پیوندها

************************************ 27 اسفند **********************************
اعلام بدهی شرکت تهران برش تلاش به اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی
************************************ 23 اسفند **********************************
چک لیست شناسایی رویدادهای مالی طبق استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی
بخشنامه شماره 55/289004 مورخ 96/12/17 درخصوص امکان انتقال وجه حسابهاي رابط درآمدي به حسابهاي تمرکزي خزانه نزد بانک مرکزي پس از شناسه دارشدن حسابهاي مذکور
بخشنامه شماره 55/287471 مورخ  96/12/15 درخصوص  الزام واريز درآمدهاي شرکت هاي دولتي  دانشگاهها به حساب تمرکز درآمد نزد بانک مرکزي از ابتداي سال 97
اعلام بدهي شرکت نقش آفرينان صبا به اداره کل راه و شهرسازي استان گلستان
اعلام بدهي شرکت صفا دشت بام و کهن راه دشت به اداره کل راه و شهرسازي استان قزوين
اعلام بدهي شرکت هاي طرف قرارداد شرکت عمران شهر جديد هشتگرد استان البرز
اعام بدهي شرکت بنيان پي غرب به سازمان حج و زيارت
اعلام بدهي شرکت صدر بتن به شرکت شهرک هاي صنعتي استان قزوين
نامه رئيس امورنظام صنفي و اجرايي سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص مهلت استفاده از اسناد خزانه اسلامي
رفع ابهام بند الف - 1 بخشنامه سرجمع جديد شماره 96/1299188 مورخ 96/5/3
فرم تسويه اقلام سنواتي و ارسال به دبیرکارگروه (اقای قماشی )
اعلام بدهي شرکت هاي طرف قرارداد اداره کل راه و شهرسازي استان هرمزگان
اخذ پيشنهادات و نقطه نظرات ذيحسابان در مورد مواد قانون محاسبات عمومي سال 1366

************************************ 23 بهمن **********************************
شیوه نامه افتتاح حساب نزد بانک مرکز جمهوری اسلامی ایران " دستگاههای اجرایی وشهرداریها

دهمین جلسه هم اندیشی ذیحسابان ومدیران کل امورمالی دستگاههای اجرایی موضوع استفاده از روش های نوین آموزش الکترونیکی روز یکشنبه 29-11-96 ساعت 12-8 : اداره کل اموراقتصادی ودارایی خوزستان
 
************************  15بهمـــــــن 1396  ****************************
 
جلسه ذیحسابان روز دوشنبه مورخ 16-11-96
 
نامه مدیرکل اداره هماهنگی و تلفیق حساب ها و روش های حسابداری در خصوص ضرورت رعایت الزامات مندرج دستورالعمل حسابداری وجوه چک های بین راهی موضوع بخش دوم از فصل هفتم نظام حسابداری بخش عمومی
 
 
***************************** 14بهمـــــــن 1396  ****************************
جروه دوره آموزشی بهبود مدیریت نقشه راه اصلاح نظام اداری

نامه مدیرکل نظارت بر ذیحسابیها موضوع اعلام بدهی شرکت مکران به شرکت آب منطقه ای استان خراسان جنوبی

نامه مدیرکل نظارت بر ذیحسابیها موضوع اعلام بدهی شرکت دالاهو نیرو صنعت به شرکت مدیریت منابع آب ایران

***************************** 10بهمـــــــن 1396  ****************************
 
پرسش و پاسخ - تاریخ  واگذاری - بند ه تبصره 5 بودجه 96

نامه 110/55/18529 مورخ 96/11/9 معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین در خصوص تسریع در ارسال  درخواست افتتاح حساب نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 
 
***************************** 9بهمـــــــن 1396  ****************************

دستورالعمل حسابداری بودجه جمعی - خرجی
 
 
***************************** 7بهمـــــــن 1396  ****************************
نامه 18217/55/110 مورخ 96/11/07 معاون نظارت مالی و رئیس خزانه عین در خصوص ارسال درخواست افتتاح حسابهای قابل برداشت و غیرقابل برداشت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی

بخشنامه تکلیف قانونی ذیحسابان و مدیران مالی جهت رعایت کسری ابواب جمعی اموال و پرداخت هزینه های املاک با کد رهگیری سادا

**********************************3 بهمـــــــن 1396  ****************************
                                                     
فوری و حائز اهمیت 
 
تعیین آخرین مهلت دریافت اوراق تسویه موضوع بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 96

  *****************************2 بهمـــــــن 1396  ****************************

جزوه و منبع آزمون حقوق شهروندی در نظام اداری
 
نامه رئیس مرکز برنامه ریزی ، نوسازی و توسعه فن آوری اطلاعات استانداری در خصوص برگزاری سمینار مدیریت و مهندسی ساختار مناقصات و قراردادها و کارگاه های جانبی

 1   ********************************* بهمـــــــن 1396  ****************************

دوره آموزشی به صورت ویدئو کنفرانس مورخ 3-11-96 ساعت 11-9 در سالن همایش اداره کل

**********************************  26دی  1396  ****************************

جلسه ذیحسابان روز دوشنبه مورخ 2-11-96

 
بيشتر
^